Repair Café Almere

Weggooien? Mooi niet!

 

Het Repair Café promoot het repareren als alternatief voor weggooien, het wil reparatiekennis behouden en versterkt – via het organiseren van repareerbijeenkomsten – de sociale cohesie in de buurt/wijk/stadsdeel.

 

Het opbouwwerk van De Schoor, Welzijn in Almere geeft hier, samen met een aantal samenwerkingspartners (o.a. De Kringloper) en natuurlijk de vrijwilligers, vorm en inhoud aan.

Initiatiefnemers organiseren elke maand een Repair Café. Inwoners van Almere kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen en kleding om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken. De onderdelen die gebruikt worden voor de reparatie moeten uiteraard betaald worden, maar wat de tijd van de vrijwilligers u waard is bepaalt u zelf door een bijdrage in de fooienpot.

 

Wat kunt u ter reparatie aanbieden bij de Repair Cafés?
De meeste apparaten die u zelf naar het Repair Café kan vervoeren kunnen ter reparatie aangeboden worden. Onze monteurs zijn goed in hardwareproblemen van computers. Voor software-problemen kunt u terecht bij de computerhelpdesk Almere. Daarnaast doet het Repair Café ook aan textielherstel, denk aan een klein scheurtje in uw kleding of een knoop die er bijna afvalt.

In Kruidenwijk en in buurtlokaal de Bosgouw kunt u ook terecht voor het repareren van klokken.

 

Repair Café Almere in denieuwebibliotheek

Op zaterdag 13 november 2021 orgainiseert  denieuwebibliotheek de informatiemarkt ‘duurzaamheid.’  

 

Deze informatiedag heeft als doel bezoekers te informeren over alles wat met duurzaamheid en/of hergebruik te maken heeft. 

 

Repair Café Almere staat ook op deze informatiemarkt. We voeren dan geen reparaties uit. Wel informeren we over wat het repaircafe doet en waar u ons kunt vinden.

De informatiemarkt vindt plaats op zaterdag 13 november 2021 van 10:00 - 16:00 uur in denieuwebibliotheek, Stadhuisplein 101 in Almere Stad.

 

 

Privacy

Sinds mei 2018 is de privacywet veranderd. De AVG wet stelt strengere eisen aan het omgaan met uw persoonsgegevens. Deze website maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere. Om goed om te gaan met de privacy van iedereen die bij De Schoor geregistreerd staat of wordt, hebben we onze werkwijze rond privacy aangepast. Op www.deschoor.nl/privacy leest u er meer over.

Privacyverklaring
De Repair Café's in Almere worden gecoördineerd door De Schoor, Welzijn in Almere